-= Atlas Arena =-

Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.
al. Bandurskiego 7,
94-020, Łódź, Polska

Wjazd od Aleja Unii

Start: 10:00