Aktualności

Ważna informacja - Kraków

2017-07-31

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!!!! każdy pojazd przed wjazdem na obiekt zostanie poddany badaniu głośności wydechu sonometrem. Do udziału w treningu i zawodach dopuszczone zostaną wyłącznie pojazdy nie przekraczające głośności na poziomie 98 dB, czyli norma drogowa. Badanie może być powtarzane podczas trwania sesji.