Aktualności

Zmiany w Regulaminie

2023-05-18

Z rozpoczęciem sezonu 2023 wprowadza się następujące zmiany Regulaminu:

  • uwzględniona w regulaminie sesja zapoznawcza trasy;
  • zapoznanie trasy możliwe tylko pieszo, bez użycia pomocy takich jak wrotki, rolki, hulajnogi itp.
  • wprowadza się punktację pomocniczą do klasyfikacji generalnej („małe” punkty);
  • uchylono awans do klasy Pretendent przez zdobycie punktów do klasyfikacji generalnej;
  • uaktualniono wysokości współczynników na sezon 2023

Współczynniki te wynoszą odpowiednio:
- Ω₁ - 128%
- Ω₂ - 117%
- Ω₃ - 112%
- Ω₄ - 107%
- OΟ₁ - 115%
- ΧX₁ - 10 pkt