20.8 Szczecin

III Runda cyklu zawodów GymkhanaGP będąca jednym z etapów nieoficjalnych Mistrzostw Polski w przedstawicielce sportów motorowych bazującej na opanowaniu techniki jazdy przydatnej w codziennych sytuacjach na drodze, parkingu, w mieście i poza nim.
Zapraszamy zarówno zawodników jak i kibiców. Jeśli chcesz spróbować po raz pierwszy swoich sił w zawodach, zostaniesz wprowadzony w ich zasady i uzyskasz pełną pomoc.
W rywalizacji może wziąć udział każdy zawodnik posiadający zarejestrowany i ubezpieczony motocykl z ważnym przeglądem technicznym oraz uprawnienia do jego kierowania. Wymagane jest posiadanie kasku oraz podstawowego zestawu ochraniaczy/ubioru motocyklowego. Prosimy także o zabezpieczenie wystających elementów mogących uszkodzić w razie upadku nawierzchnię jak np. gmole czy stelaże.

Na całym terenie zawodów zakazane jest tzw. palenie gumy, poruszanie się motocyklem bez nałożonego i zapiętego kasku oraz inne nierozważne i niebezpieczne dla osób postronnych zachowania. Prosimy o zachowanie rozwagi.

Zawody odbędą się na terenie WORD Szczecin - ul. Maksymiliania Golisza 10B


Plan imprezy:
9:00 - Zapisy zawodników i start rozgrzewki
9:30 - Start konkursu GP8
12:30 - Start konkursu głównego
16:00 - Dekoracja zawodników

Klasyfikacja w 3 grupach: AMATOR, PRETENDENT i PRO oraz GP8 (pięć ósemek na czas), najszybsza kobieta, najszybszy debiutant oraz kategoria-niespodzianka.

Wpisowe: 100 zł płatne na miejscu w dniu zawodów.

Rejestracja online* i wyniki zawodów:
http://rejestracja.gymkhana-gp.pl/

Rejestraca na miejscu możliwa do godz. 12:00, ale zalecamy rejestrację wcześniejszą, przed zamknięciem kwalifikacji (konkursu GP8)

* - rejestracja online nie jest wymagana, ale pozwala przyspieszyć proces na miejscu jak i oszacować liczbę uczestników.

Wszelkie dodatkowe informacje będą uzupełniane w miarę zbliżania się terminu zawodów.

-----
Third round of the GymkhanaGP competition series being one of the stages of the unofficial Polish Championship in the representative of motorsports based on the mastery of driving techniques useful in everyday situations on the road, in the parking lot, in the city and beyond.
We invite both competitors and fans. If you want to try your hand at the competition for the first time, you will be introduced to its rules and receive full assistance.
The competition is open to any rider with a registered and third-party liability insurance* motorcycle with a valid technical inspection and authorization to drive it. A helmet and a basic set of protectors/motorcycle clothing are required. Please also secure protruding elements that may damage the pavement in case of a fall, such as gmole or racks.

Throughout the competition area, so-called rubber smoking, riding a motorcycle without a helmet on and fastened, and other reckless and dangerous behavior for bystanders is not permitted. Please be careful.

Place of race: WORD Szczecin, ul. Maksymiliania Golisza 10B


Event schedule:
9:00 - Registration of riders and start of the warm-up.
9:30 - Start of the GP8 competition
12:30 - Start of the main competition
16:00 - Decoration of the competitors

Classification in 3 groups: AMATOR, PRETENDENT and PRO**, as well as GP8 (five eights on time), fastest woman, fastest rookie and surprise category.

Entry fee: PLN 100 payable on the spot on the day of the competition.

Online registration*** and competition results:
http://rejestracja.gymkhana-gp.pl/

On-site registration possible until 12:00, but we recommend earlier registration, before closing of the qualification (GP8 competition)

* - for foreigners, you need TPL insurance for motorsport. It often is oferred as additional extreme sport cover in travel insurances. Ask your insurer or broker about it.
** - if you haven't start in our competition yet, but you train or start in your country, please provide some information about your results (e.g. your personal best in GP8) to put you in correct class. We recognize some of you guys, but still not all of you ;)
*** - online registration is not required, but it allows to speed up the process on site as well as to estimate the number of participants.

Any additional information will be supplemented as the competition date approaches.