25.6 Warszawa

Rejestracja na rundę zostanie otwarta po zakończeniu rundy poprzedniej.